Teamcoaching

Bij teamcoaching staat onderlinge interactie centraal. Ieder team heeft vaste gewoontes. Deze dragen niet altijd bij aan het behalen van resultaten of een prettige werksfeer. Hoe kun je dit doorbreken? En hoe kun je optimaal gebruik maken van ieders kennis en kunde?

Samen met één van onze coaches stel je om te beginnen als team een barometer op. Daarin leg je parameters vast, zoals de teamdoelen. Onze coaching is erop gericht de vaste patronen te doorbreken die niet bijdragen aan het resultaat. Hoe we dat doen? We gebruiken daarvoor meerdere technieken. Eén daarvan is Deep Democracy. Je leert om te benoemen wat wel en niet goed gaat. Je eigen bijdrage te geven binnen het team. Beslissingen nemen wordt eenvoudiger. Hierdoor krijg je als team meer slagkracht.