Investeren in je medewerkers loont

Volle Kracht Trainingen verzorgt doelgerichte trainingen die gericht zijn op het vinden van meer balans en energie in werk én welzijn. Praktische handvatten en heldere inzichten geven de deelnemers meer grip op situaties. Hierdoor worden persoonlijke capaciteiten gemaximaliseerd en kan verzuim worden voorkomen. De groepsdynamiek binnen de Volle Kracht Trainingen biedt de deelnemers een extra leercomponent; het is effectief én verrijkend!

Samen op Volle Kracht vooruit!

Alle Volle Kracht Trainingen kunnen individueel, in groepsverband of incompany worden gegeven.

 

Aanbod

Krachtig denken

Wat je denkt heeft effect op hoe je je voelt en gedraagt. Tijdens de training Krachtig denken krijg je hier inzicht in. Je ontdekt de valkuilen in jouw denken en leert onderscheid te maken in je gedachten. Welke gedachten belemmeren jou om te doen wat je wilt en wat goed voor je is? Je krijgt handvatten aangereikt om deze belemmerende gedachten om te buigen naar gedachten die meer reëel zijn en wel de juiste beweging geven.

Data: 21 en 28 januari en 4 en 18 februari  2021
Tijd: 14:30 – 16:30 uur
Prijs: € 440 (excl. BTW)
Locatie: Zwolle


Hier sta ik

Jezelf laten horen, proactief deelnemen aan een gesprek, je grenzen leren kennen en aangeven, kritiek geven én ontvangen. Het zijn vaardigheden die niet iedereen van nature in huis heeft. Tijdens de training Hier sta ik ga je aan de slag met jouw persoonlijke leervraag. Omdat je de vragen en twijfels van andere deelnemers herkent, voel je je al snel vertrouwd hiermee te oefenen en experimenteren. Al na de eerste bijeenkomst merk je verschil!

Data: 19 februari en 5, 12 en 19 maart 2021
Tijd: 09:00 – 11:00 uur
Prijs: € 440 (excl. BTW)
Locatie: Zwolle


Je kritische ik de baas

Kijk je vaak met een kritische blik naar jezelf en ben je bang om fouten te maken? De training Je kritische ik de baas kan je helpen om milder en vriendelijk naar jezelf te kijken, om meer te ontspannen en meer tevreden te zijn. De oefeningen, opdrachten en praktische tips kun je eenvoudig toepassen in je dagelijks leven.

Data, tijd, locatie en prijs in overleg.


Omgaan met stress en burn-out

Wat is stress precies? Wat is het verschil tussen gezonde en ongezonde stress en tussen stress en burn-out? Hoe herken je het op tijd als je uit evenwicht dreigt te raken? Wat helpt je te herstellen? Door de training Omgaan met stress en burn-out word je je bewust van je persoonlijke stresssignalen en leer je deze tijdig te herkennen. Je leert je te richten op dat wat je kunt beïnvloeden, waardoor je (weer) meer regie krijgt over werk en leven. Je leert je ontspannen en krijgt handvatten om goed voor jezelf te zorgen in tijden van onzekerheid. De training  sluit af met het maken van een persoonlijk stresspreventieplan.

Data: 12, 19 november en 3, 10 december 2020
Tijd: 09:00 – 11:00 uur
Prijs: € 440 (excl. BTW)
Locatie: Zwolle


Omgaan met werkdruk

De hoeveelheid werk kun je niet altijd beïnvloeden, hoe je met werkdruk omgaat wél. Tijdens de training Omgaan met werkdruk krijg je inzicht in jouw reactie op werkdruk. Hoe reageer je vriendelijk en duidelijk wanneer je merkt dat je grens is bereikt? Hoe reageer je slim op alle stoorzenders? En hoe kunnen kleine rustmomenten bijdragen aan jouw energie? Je krijgt praktische tips aangereikt, die je helpen je hoofd koel te houden, ook als het ‘een gekkenhuis’ is op je werk.

Data: 7 en 21 september en 5 en 12 oktober 2020
Tijd: 09:30 – 11:30 uur
Prijs: € 440 (excl. BTW)
Locatie: Zwolle


Werk en privé in balans

We hebben het druk en werken hard om alles te doen wat gedaan moet worden. Toch kun je het gevoel hebben dat je tekortschiet. In je werk, als partner, als ouder, in je sociale leven. Ervaar jij veel tijdsdruk? Kun je je werk voortdurend niet loslaten? Heb je moeite met het creëren van overzicht en het stellen van prioriteiten? Tijdens de training Werk en privé in balans ga je op zoek naar je ‘tijdsdraken’ en krijg je tips en oefeningen aangereikt waarmee je stap voor stap kunt werken aan een concrete strategie om de drukte de baas te blijven.

Data, tijd, locatie en prijs in overleg.


Ondernemend werken

Wens je meer initiatief, zelfstandigheid en innovatie in je organisatie? Tijdens de training Ondernemend werken gaat de medewerker aan de slag met het bedenken en uitwerken van een idee of verbeterpunt. De training stimuleert creativiteit en verantwoordelijkheid. Het resultaat van de training is een ‘businessplan’ op één A4 dat bijdraagt aan de corebusiness van het bedrijf.

Data, tijd, locatie en prijs in overleg.


Teamcoaching

Binnen elk team spelen onderliggende patronen die van invloed zijn op het werkproces en de teamdoelstellingen. Teamcoaching kan het team helpen bewust te worden van deze patronen en onderscheid te maken tussen helpende en belemmerende patronen. Voorafgaand aan de coaching wordt de teambarometer vastgesteld. Deze is in lijn met de organisatiedoelstelling of -ontwikkeling. Teamcoaching is gericht op proactief handelen en eigenaarschap van de teamleden.

Data, tijd, locatie en prijs in overleg.


Intervisie

Intervisie is een prachtige leervorm, waarbij alle kennis en ervaring van de groep benut wordt om een individuele leervraag te onderzoeken. Deze leervraag betreft een vraagstuk uit de werksituatie. Door hier concreet mee aan de slag te gaan en te werken met ieders kennis en ervaring is het leereffect groot. We maken gebruik van waarderende intervisiemethodieken.

Data, tijd, locatie en prijs in overleg.


Insights Discovery teamtraining

De Insights Discovery teamtraining geeft medewerkers meer inzicht in zichzelf én in elkaar. Medewerkers ontdekken de overeenkomsten en verschillen binnen het team en leren deze te benutten voor een effectieve samenwerking. Voorafgaand aan de teamtraining wordt van iedere medewerker een persoonlijk profiel opgesteld, dat helemaal over de medewerker gaat en persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelpunten laat zien.

Data, tijd, locatie en prijs in overleg.


Stresssignalering en verzuimmanagement  –  voor leidinggevenden

De training Stresssignalering en verzuimmanagement ondersteunt leidinggevenden en teamadviseurs bij het vroegtijdig signaleren van stress bij medewerkers. De inzetbaarheid van de medewerker en wat deze wél kan bij (psychisch) verzuim, staat hierbij centraal. Tijdens deze praktische training oefen je gesprekken en krijg je talrijke handvatten aangereikt.

Data, tijd, locatie en prijs in overleg.


Bedrijfsmaatschappelijk werk  –  individueel

Bedrijfsmaatschappelijk werk biedt de werknemer ondersteuning in stressvolle werk- en privésituaties. Op het werk kan het gaan om het leren omgaan met druk, stress, conflicten, of het leren stellen van grenzen. In de privésituatie kan ondersteuning worden geboden bij bijvoorbeeld omgaan met verlies, een scheiding, financiële zorgen of mantelzorg.

Data, tijd, locatie en prijs in overleg.


Individuele coaching

Door Individuele coaching leer je reflecteren op zelf ingebrachte thema’s zoals leiderschap, omgaan met verandering, effectiever werken, delegeren of stress hanteren. Individuele coaching kan je helpen op een andere manier met situaties om te gaan. Tevens kan het je re-integratie ondersteunen.

Data, tijd, locatie en prijs in overleg.


Individuele loopbaancoaching

In je loopbaan zijn er soms vraagstukken waardoor je (tijdelijk) minder goed functioneert. Spelen er thema’s waarover je weleens met iemand van buiten de organisatie zou willen praten? Heb je het niet goed naar je zin in je werk? Wil je je oriënteren op je werk en de toekomst? Dan kan een loopbaangesprek helpend zijn.

Data, tijd, locatie en prijs in overleg.


Het trainingsaanbod van Volle Kracht Trainingen biedt uw medewerkers de mogelijkheid om te leren van en met een groep. Samen leren is verrijkend én effectief. De trainingen kunnen losstaand worden gevolgd of worden gecombineerd met een individueel coachtraject. De trainingen worden gegeven door drie ruim ervaren trainers.

Trainers

Rieneke van Twillert

Als coach en trainer richt ik mij op jouw talenten en mogelijkheden voor groei. Ik zie mogelijkheden voor groei bij iedereen en ben nieuwsgierig naar wie jij bent en naar jouw unieke talenten. Met jou ga ik op zoek naar waar jouw kracht ligt, wat je ten diepste drijft en wat je nodig hebt om je verder te ontwikkelen. Ik heb een speelse aanpak waarmee ik je aanzet tot leren in de praktijk.

06-21588874, info@proteuscoaching.nl


Isobella van Eck

Iedereen verdient het om meer uit zijn eigen capaciteiten te halen en met plezier en ontspanning aan het werk te zijn. Ik haal er enorm voldoening uit mensen verder te helpen in hun ontwikkeling. Of een stilgevallen motor weer aan de praat te helpen. Als ik zo iemand weer zie opbloeien en met energie aan de slag zie gaan met zichzelf, dan geniet ik daar zelf ook van en dit motiveert mij om het beste te geven.

06-17593814, isobellavaneck@werckt.com


Ellen Lesscher

We zouden veel meer kunnen doen, als we minder voor onmogelijk hielden.’ Hoe langer ik train en coach, hoe meer ik zie dat angst en belemmerende gedachten ten grondslag kunnen liggen aan het besluit iets wel of niet te doen. Ik wil je helpen ontdekken dat je daaraan kunt werken en dat de oplossing in jezelf ligt. Niet alleen is het verrijkend jezelf op een nieuwe  manier te leren kennen, je krijgt daarmee ook handvatten hoe je iets wél voor elkaar krijgt.

06-21801594, ellen@wondernemen.net